GİZLİLİK POLİTİKASI

www.exbilet.com adresinde yer alan gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması konuları ile ilgili genel koşullar. Kişisel içerikli verilerin otomatik uygulanması. 

Kullanıcının işbu şartların kabul etmesi, bu kişinin, EXBİLET’e www.exbilet.com adresi aracılığıyla sağladığı bilgilerin kullanım şeklini kabul ettiği anlamına gelir. 

1.Kişisel bilgiler. 

Kullanıcı www.exbilet.com adresine kayıt yaptırdığı takdirde EXBİLET'e aşağıda verilen kişisel içerikli verileri (ileride "Kişisel Veriler" olarak anılacaktır) sunmuş olacaktır.

  • Tam ad ve soyadı; 
  • Doğum tarihi;
  • Elektronik posta adresi ve iletişim telefonları; 
  • Vatandaşlık Numarası;
  • Kullanıcının kendisine ait olan banka hesap IBAN numarası ve kredi kartı numarası;

2.Otomatik uygulanma. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna uygun olarak; web sayfası yetkilisi, kişisel verilerini bildiren veya bildirecek olan tüm Kullanıcılara, bu bilgilerin otomatik olarak işleyen bir dosyaya kaydedildiğini haber verir. 

3.Amaçlar. 

Kişisel Veriler'in alınması ve otomatik olarak uygulamaya tabi tutulmasının nedenleri şöyle sıralanmaktadır: Genel ve Özel Koşullar arasında kurulan ilişkiyi korumak, Hizmetler'in yönetilmesini, düzenlenmesini, sunulmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Hizmetler'i Kullanıcıların zevk ve tercihlerine göre ayarlamak, Hizmetler'e ilişkin yeni servisleri tasarlamak, Hizmet güncellemelerini yollamak, Hizmetler'e ve EXBİLET aracılığıyla veya EXBİLET tarafından şimdi veya gelecekte sunulan veya sunulacak olan hizmet ve ürünlere ilişkin reklamları yollamak, bahsi geçen ürün ve servislerin doğrudan pazarlamasını yapmak. Kişisel Veriler'in alınması ve otomatik olarak uygulamaya tabi tutulmasının bir diğer nedeni de anket yollamaktır, Kullanıcı bu anketleri cevaplamak zorunda değildir. 

4.Bildirimler. 

Kullanıcı işbu Gizlilik Politikası'nı kabul ettiği takdirde EXBİLET'in gerektiğinde adresi ne olursa olsun, kullanım amacı bir önceki paragrafta belirtilenlerden biri olduğu müddetçe, Kullanıcı'ya ait Kişisel Verileri Grup'a ait diğer Kuruluşlar'a verebileceğini kabul etmektedir. Herhalükarda EXBİLET, uluslararası bu eylemler sırasında Kişisel Veriler'in gizliliğini ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamayı garanti eder. Kişisel Veriler'in EXBİLET'in yabancı kuruluşları tarafından kullanımı işbu belgede belirtilen amaçlar dâhilinde olacaktır. 

5.Güvenlik Önlemleri. 

EXBİLET arşiv, sistem ve kurulumlarında gerekli güvenlik önlemlerini aldığını, Kişisel Veriler'in yürürlükteki ilgili kanunlara uygun şekilde kullanılacağını garanti eder. 

EXBİLET uluslararası eylemler sırasında Kişisel Veriler'in güvenli bir şekilde iletilmesini ve gizliliğin korunmasını sağlamayı garanti eder. Bununla birlikte EXBİLET, kendisinden ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak talep edildiği takdirde, Kişisel Verileri veya kendi erişiminde veya kendi sistemi aracılığıyla ulaşabileceği diğer bilgileri ilgili yetkili makamlara bildirecektir. 

6.Onaylama. 

Kullanıcı, Kullanım Koşulları'nı kabul ettiği takdirde, Kişisel Verileri'nin Kişisel Veriler Dosyası'na kaydedilmesini ve EXBİLET tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere otomatik uygulamaya alınmasını kabul ettiğini bildirmiş olur. 

Aynı zamanda Kullanıcı, EXBİLET'in, Kişisel Veriler'den feragat edebilmesi veya 4. Madde'de belirtilen üçüncü şahıslara aynı maddede belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere gerektiğinde Kişisel Veriler'in uluslararası transferini yapabilmesi için onay vermekte ve kabul etmektedir. 

7.Kullanıcıların giriş, iptal, düzeltme ve itiraz hakkı. 

EXBİLET Kullanıcılara yürürlükteki yasamaya uygun olarak giriş, bilgilendirme, düzeltme, iptal ve itiraz hakları vermektedir. Bu nedenle, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda belirtildiği üzere, Kullanıcı aşağıdaki yolları kullanarak Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte yazılı bir başvuru yaparak bu haklarından faydalanabilir: 

  • E-mail: destek@exbilet.com 

Aynı şekilde, Kullanıcı, EXBİLET'in gönderdiği tüm elektronik postalarda yer alan hesap iptali seçeneğini tıklayarak faydalandığı herhangi bir üyelik hizmetini iptal edebilir. 

 

Arama Sonuçları