KULLANIM ŞARTLARI

www.exbilet.com Web Sitesinin Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ve bunların kabulü hakkında.

İşbu belge, merkezi Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı No:5 İç Kapı No:1 Beyoğlu adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Odasına 25473-5 Sicil Numarası ile kayıtlı Exbilet Teknolojik Ürün Geliştirme Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. (ileride “EXBİLET” olarak anılacaktır)'ne ait www.exbilet.com adlı (ileride "Platform" olarak anılacaktır) internet sitesinin kullanım koşullarını düzenlemektedir. 

Bununla birlikte, bu belge aracılığıyla Platform'un kullanıcıların aralarında gerçekleştireceği kupon/bilet işlemi sırasında uyulması gereken kurallar ve takip edilmesi gereken adımlar belirlenmektedir. 

Platform'un hizmetlerini kullanan kişi Platform kullanıcısı (ileride "Kullanıcı" olarak anılacaktır) kabul edilir ve bu kişi Platform'a giriş yaptığı andan itibaren EXBİLET tarafından belirlenen Kullanım Koşulları'nı eksiksiz kabul etmiş sayılır. 

Bununla birlikte Platform'un kullanımı, EXBİLET tarafından Kullanıcı'nın bilgisine sunulmuş olan işbu Kullanım Koşulları'nı tamamlayan, düzenleyen ve/veya onların yerine kullanılabilecek tüm kullanım talimatları, düzenlemeler ve bildirimlere tabidir. 

EXBİLET, işbu Kullanım Koşulları üzerinde düzenleme yapma hakkına sahiptir. Bu durumda EXBİLET, kayıtlı Kullanıcılar'ını Kullanım Koşulları'nda yapılan değişikliklerden, önceden haberdar edecek ve bu değişiklikler otomatik olarak sistemde eskilerinin yerini alacaktır. Kullanım Koşulları'nda yapılan değişikliklerden sonra Kullanıcı'nın bu Servisi kullanması Genel Koşulları yeni haliyle eksiksiz kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı Kullanım Koşulları'nda yapılan değişiklikleri kabul etmezse Platform'da sunulan hizmetlerden yararlanmayarak veya varsa hesabını kapatarak anlaşmayı iptal edebilir. 

Platform'a giriş yapmak ve içeriklerini incelemek ücretsizdir. Kullanıcı EXBİLET tarafından sunulan aracılık hizmetlerini kullanmak istediği takdirde işbu belgede belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür. 

Kullanıcı, hem verilen hizmetlerin özellikleri, hem anlaşmanın genel şartları hem de sözleşmenin hatasız hale getirilmesi ile ilgili burada sunulan bilgilerin, anlaşmaya varılması işleminde herhangi bir hata olmaması için yeterli olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte EXBİLET, Kullanıcı tarafından kendisinden resmi olarak talep edildiği takdirde akdi ilişki hizmetlerinin tüm teknik özelliklerini Kullanıcı'ya bildirecektir.

Bilet/Kupon aracılık hizmeti özel koşulları.

EXBİLET, Platform aracığıyla Kullanıcıları'na halka açık gösteri ve temsillere giriş hakkı sağlayan bir kupon/mülkiyetin (ileride "Bilet" olarak anılacaktır) yasal hakkını elinde bulunduran ve bunları üçüncü şahıslara ücretli veya ücretsiz olarak verme yetkisine sahip kişiler (sadece tanımlama amaçlı olarak ileride "Satıcı" olarak anılacaktır) ile bu ürünleri devralan veya teslim alan olmaya gönüllü kimseler (sadece tanımlama amaçlı olarak ileride "Alıcı" olarak anılacaktır) arasında ürün işlemi sağlama hizmeti (ileride "Hizmet" olarak anılacaktır) vermektedir. 

EXBİLET yukarıdaki paragrafta belirtilen hiçbir ürünün sahibi, tedarikçisi veya mutasarrıfı olmadığı gibi bunların satışını, kiralanmasını, bağış olarak verilmesini veya transferini gerçekleştirmez. Yalnızca Platform Hizmetleri'ni Kullanıcıların hizmetine sunarak bunların işleminin ve bunlara ait iktisadi prosedürün güvenli ve doğru bir şekilde yayılmasını kolaylaştırır ve garanti eder. EXBİLET biletlerin yasal hakkını Kullanıcılar (alıcı ve satıcı) arasında devretmez. 

EXBİLET, Hizmet aracılığıyla alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran bir platformdur. Bu nedenle bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini garanti etmez, yapılan işlemin sonuçları alıcı ve satıcıların hür iradesine bağlıdır. Bu koşulların kabulüyle Kullanıcılar, bu Hizmeti kullanarak yapılan veya yapılmaya çalışılan işlemlerin sonuçlarından EXBİLET'i, kanunen zorunlu kılınan sorumluluklar haricinde, tüm sorumluluklardan muaf tutar. 

Bununla birlikte EXBİLET, kayıtlı Satıcıların satışa sunduğu biletlerin gerçekliği ve doğruluğunu garanti veya kontrol etmediği gibi Satıcılar ilan verdikleri biletler hakkında tam, doğru ve gerçek bilgi vermekle yükümlüdürler. EXBİLET Satıcıların ilana sunulan bileti satmaya yetkisi olup olmadığını ve yine Satıcıların ilana sundukları biletin yasal olup olmadığını garanti veya kontrol etmez. 

Aracılık Hizmeti, EXBİLET ile Kullanıcılar arasında oluşturulan ve bu koşulların kabul edilmesiyle tamamlanan aracılık sözleşmesinin konusunu oluşturmaktadır. İşbu aracılık sözleşmesi ile EXBİLET, Hizmet'i kullanan Kullanıcılar arasında çiftyönlü bir ilişki kurmakta, Alıcılar ve Satıcılar arasında kurulan akdi ilişkiden muaf tutulmaktadır.

1.Kullanıcı giriş kaydı.

1.1.Yükümlülük:

Kullanıcıların Hizmetten yararlanabilmeleri için öncesinde Platform'a kayıt yapmaları gerekmektedir. Kayıt yapabilmesi için Kullanıcı'nın işbu koşulları kabul etmesi gerekmektedir.

1.2.Şartlar:

Kullanıcı olarak Kayıt yaptırabilmek için ilgili kişinin onsekiz (18) yaşından büyük olması ve kanuni ehliyetinin bulunması gerekmekte olup ve EXBİLET'in kayıt formunda kendisinden talep ettiği bilgileri sunmakla sorumludur. Bu bilgiler Gizlilik Politikamız sayfasında görülebilecek Gizlilik ve bilgilerin korunması politikamız aracılığıyla korunacaktır.

1.3.Gerekli bilgiler:

Kayıt yapabilmek için Kullanıcının Facebook hesabının olması ve profil detaylarının yer aldığı sayfada ad, soyad, doğum tarihi, elektronik posta adresi, cep telefonu numarası ve vatandaşlık numarası bilgilerini EXBİLET'e bildirmesi gerekmektedir. 

1.4.Kullanıcı adı ve şifre:

Kullanıcı kayıt işleminde istenilen bilgileri verdiğinde kendisine, Facebook hesabında yer alan Kullanıcı adı verilir. Kullanıcı adına ait tüm sorumluluk ve bunun güvenliği Kullanıcı'ya ait olup Kullanıcı kendi Facebook hesabıyla yapılan tüm işlemlerden bizzat sorumludur.

1.5.Bilgilerin doğruluğu: 

Kayıt sürecinde Kullanıcı'nın verdiği tüm bilgiler doğru, gerçek ve tam olmak zorundadır. Buna göre, Kullanıcı Hizmet kaydı için doldurduğu formlarda verdiği bilgilerin tümünün doğru olduğunu kabul eder. Bununla birlikte Kullanıcı EXBİLET'e verdiği bilgilerin Kullanıcı'nın o anki gerçek durumuna karşılık gelecek şekilde güncellenmiş halini bildirmekle yükümlüdür. Her koşulda, verdiği herhangi bir yanlış veya eksik bildirimden dolayı EXBİLET veya üçüncü şahıslara sebep olacağı herhangi bir zarardan Kullanıcı'nın kendisi sorumludur. 

2. Bilet satışı: 

2.1.Bilet/Kupon hakkında bilgi. 

Kayıt yaptıktan sonra biletini satışa sunmak isteyen kişi, formda istenen tüm alanları doğru, gerçek ve detaylı bir şekilde, diğer bilgilerin yanında söz konusu halka açık gösterinin yer, tarih bilgilerini, bilet türünü, bilette olabilecek muhtemel kısıtlamaları ve bu bilet için istediği fiyatı Platform'da bildirmekle yükümlüdür. 

Bununla birlikte Kullanıcı EXBİLET'in yapılan işlemin ücretini belirtilen zamanda yatırabilmesi amacıyla son kullanma tarihi, belirtilen gösterimin bitiminden sonraki bir tarih olan ve Kullanıcı’nın kendine ait olan banka hesap IBAN numarasını EXBİLET'e bildirmesi zorunludur. Bu verilen bilgilerin yanlış ya da hatalı olması veyahut Kullanıcı’nın kendine ait olmaması durumunda; Kullanıcı, işlem ücretinin zamanında yatırılamayacağını peşinen kabul etmiş olmaktadır. EXBİLET’in, Kullanıcı’nın verdiği hesap bilgilerinin veya IBAN numarasının Kullanıcı’ya ait olmaması durumunda, birikmiş ödemesini, hesap bilgilerinin doğrulaması yapılana kadar durdurma hakkı bulunmaktadır.

Mümkün olan ödeme şekilleri Platform'da belirtilmiş satış formunda yer alanlardır

2.2.Teklifin yayınlanması. 

Kullanıcı tarafından teklif bilgilerinin Platform'da yayınlanması, EXBİLET'e ve ortak ve/veya katılımcı şirketlerin olması durumunda bu şirketlere, bu bilgileri sahip oldukları web sitelerinde münhasir hak olmaksızın yayınlama hakkı verir. 

Teklifin Platform'da yayınlanması ile Satıcı işlemin belirtilen koşullarda gerçekleşeceğini kabul ve garanti eder. 

Bununla birlikte, teklifin yayınlanması Satıcı için aracılık hizmeti siparişinin oluşturulduğu ve EXBİLET tarafından Satıcı'ya yönelik Hizmet işleminin başlaması anlamına gelir. 

Alıcının teklifi kabul etmesiyle birlikte sunulan hizmetten EXBİLET kazanç sağlayacaktır ve şartların yerine getirilmemesi durumunda, ayrıca sonradan meydana gelebilecek EXBİLET açısından olumsuz ve zararına olan durumlardan dolayı EXBİLET ödeme yapmama hakkına sahiptir. 

2.3.Yayınlanan tekliflerin geçerlilik ya da meşruluk süresi. 

Genel olarak, belgelerin/biletlerin geçerlilik süreleri ait oldukları gösterimin tarihlerine bağlı olarak değişir. 

Satıcıların biletleri için son geçerlilik tarihi ait olduğu etkinlik gösterim tarihidir.

Yukarıda belirtilenlere rağmen bazı gösterimlerde, EXBİLET'in verdiği hizmetin haricinde oluşabilecek durumlardan dolayı tekliflerin geçerlilik tarihi değişiklik gösterebilir. Bu durumda EXBİLET bu durumların geçerliliğinden emin olduğunda tekliflerin geçerlilik süresindeki değişiklikler ile ilgili kullanıcılara bilgi verecektir. 

2.4.Ücretsiz yayınlama. 

Satıcı teklifini ücretsiz yayınlayacaktır. EXBİLET yalnızca söz konusu biletin/belgenin satışı veya kiralanması durumunda komisyon ücreti alacaktır. Herhalükarda işbu sözleşmenin 2.10. kısmında belirtilen şartlar geçerliliğini korumakta olup Satıcının bu şartlara uymaması durumunda eğer ilana sunduğu bilet teklifi Alıcı tarafından alınmışsa, Satıcıya yapılacak ücret transferi durdurularak, Kullanıcı’nın hesabı kalıcı olarak devre dışı bırakılacaktır.

2.5. Banka Hesap Numarası. 

Teklifi yayınlanmasıyla birlikte Kullanıcı EXBİLET'e son kullanma tarihi belirtilen gösterimin bitiminden sonraki bir tarih olan ve Kullanıcı’nın kendine ait olan banka hesap IBAN numarasını vermekle yükümlüdür. Burada belirtilen Kullanım Koşulları'na göre, bu numarayı vererek Kullanıcı EXBİLET'i biletlerin satışından ve EXBİLET tarafından sunulan hizmetlerden kaynaklanan ücretlerin ve borçların karşılanması için tam yetkili kılmaktadır. 

2.6.Kupon/Bilet satışına ait vergiler. 

Teklife sunduğu biletlerin/kuponların işleminin herhangi bir vergiye dahil olması halinde gerekli vergi tipini ve miktarını belirleyip son satış ücretine eklemek satıcının sorumluluğundadır. Bu vergilere EXBİLET tarafından Hizmet Kullanıcıları'na sunulan aracılık hizmeti için Kullanıcılar'dan alınan Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

2.7.Teklif fiyatının satıcı tarafından belirlenmesi. 

Teklifin işbu Kullanım Şartları'na uygun olarak yayınlanması satıcının bu işlemden elde etmek istediği geliri belirtmesini de kapsar. 

Satıcı tarafından belirlenen fiyat, tavan fiyat olarak orijinal bilet fiyatının %130’unu geçemediği gibi, alt taban olarak orijinal bilet fiyatının %50’sinden daha düşük bir fiyat olamaz. Bu taban ve tavan limitler arasındaki fiyatın belirlenmesi sadece Satıcının sorumluluğundadır, EXBİLET'in bu süreçte hiçbir etkisi yoktur. 

Satıcı Platform'da bulunan satış formunu doldururken bilet/kupon’un üzerinde yazan orijinal fiyatını doğru olarak ve bahsi geçen teklif fiyatını da yukarıda belirtilen limitler dâhilinde belirlemekle yükümlüdür. EXBİLET bilete ait orijinal fiyatın doğruluğunu garanti ve kontrol etmez. 

Buna göre satıcı fiyat belirlemede yukarıda belirtilen %50 ila %130 limitleri arasında özgürdür, bununla birlikte 2.6. kısımda belirtilen işlem vergilerini ve EXBİLET'in sağladığı 2.8. kısımda açıklanacak olan hizmet bedelini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

Herhangi bir Alıcı teklifini satın alana kadar Satıcı, teklifinde belirttiği fiyatı istediği zaman yeniden düzenleyebilir. 

2.8.Bilet satışlarının Hizmet bedeli. 

EXBİLET kendisine ait Platform aracılığıyla yapılan işlemlerden aracılık hizmet bedeli almaktadır. Bu servisin bedeli aşağıdaki şekilde belirlenmektedir: 

 • Satıcının ilana konu olan bilet için belirlediği fiyatın içinden %8 komisyon bedeli alınacaktır. Bu belirtilen komisyon yüzde oranı içerisinde EXBİLET tarafından verilen aracılık hizmeti harçları ve bu harçlara ait olan ve işlemin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan Katma Değer Vergisi (KDV) bulunmaktadır. 
 • Bu bedeller haricinde her hangi bir bedel, tutar, ücret veya vergi bulunmamaktadır.
 • Hizmet'in net bedeli yukarıda belirtilen ücretlerin toplamı olacaktır.

2.9.Satıcının kabul edilen teklifle korelasyonu.

EXBİLET'in Satıcıya biletinin satışının onaylandığını veya beklemede olduğunu bildirdiği ilk elektronik postasından itibaren teklif geri çekilemez veya düzenlenemez, Satıcı biletleri Alıcının hizmetine sunmak üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür. İşlem Alıcı tarafından onaylandığında EXBİLET Satıcıya satışın onaylandığına dair bir elektronik posta gönderir ve Satıcı, Alıcının satın aldığı biletlerden faydalanmasını sağlayacak şekilde işlemi tamamlamakla yükümlüdür. 

Gerçekleştirilen satışlar iptal edilemez. EXBİLET'in satıştan sonra gösterilerin gidişatında meydana gelebilecek yer, tarih değişiklikleri, gösterinin gerçekleştirileceği yerin durumu veya gösterinin iptal olması gibi durumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Bir üst paragraftaki durumların meydana gelmesi durumunda talep edilecek tamamlanmış bir satışın ödeme iptali, yalnızca EXBİLET'in takdirine bağlı olarak gerçekleştirilebilir. 

2.10. Satıcının ve Alıcının şartları yerine getirmemesi. Cezalar. 

EXBİLET, Satıcılarının burada belirtilen şartlara uymaması veya kendilerinden kaynaklı herhangi bir hata yüzünden satışları gerçekleştirilememiş tüm biletler için ve bununla birlikte mükerrer bir şekilde kuralları ihlal eden veya şartları yerine getirmeyen satıcıların, Kullanıcı hesabını kapatma ve Satıcıya yapılacak ücret transferini durdurma yetkisine sahiptir. Aşağıdaki durumların oluşması durumunda bahsi geçen yaptırımlar satıcılara uygulanacaktır: 

 • a) Yayınlanan biletin belirtilen etkinlik için geçerli bir bilet olmaması ve/ve ya belirtilen etkinliğe satıcı tarafından yayınlanan bilet ile girilememesi;
 • b) Alıcıya ulaştırılan bilette yer alan yer ve tarih bilgilerinin, olabilecek muhtemel kısıtlamaların ve bilet türünün, satıcının ilanda beyan ettiği bilgilerden farklı olması, Satıcı bu biletin yayınlananla aynı veya ondan daha iyi olduğunu düşünse dahi, yaptırımlar geçerli olacaktır;
 • c) Alıcı tarafından alınan biletin eğer gerekiyorsa transfer işleminin, Satıcı tarafından yerine getirilmemesi; 
 • d) Satıcının işlemini tamamlamamasından dolayı EXBİLET'in alıcıya para iadesi veya geri ödeme yapma durumunda kalması; 

EXBİLET tarafından satıcılara uygulanan yaptırımlar her zaman maddi para yaptırımlarıdır. Bu ücret Satıcıya ödenecek birikmiş satış ücretleri üzerinden karşılanacaktır. 

Satıcının aşağıda belirtilen ihlalleri gerçekleştirmesi durumunda idari giderler cezası, uygulama şekli nasıl olursa olsun, EXBİLET tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir: 

2.10.2. Yanlış gönderilmiş biletlere uygulanan cezalar. 

İlanda belirtildiği şekilde olmayıp başka bilet gönderildiği durumlarda kendisine gönderilen bu biletin Alıcı tarafından kabul edilmemesi gerekmektedir. Bunun için kendine gönderilen biletin ilanda belirtildiği şekilde olmadığını EXBİLET müşteri hizmetleri yetkilisine bildirmesi tamamen Alıcının sorumluluğundadır. Alıcının etkinlik başlangıç tarihine kadar herhangi bir iletişimde bulunmaması, biletin Alıcı tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Alıcının bileti kabul ettiği ve etkinlik başlangıç tarihine kadar EXBİLET müşteri hizmetleri yetkilisine bildirmediği durumlarda oluşabilecek herhangi bir problemden EXBİLET'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Alıcı, sipariş verdiği biletin yerine gönderilen bu yanlış bileti kabul etmezse, sipariş iptal edilecek ve "iptal edilen siparişler" için belirlenen yaptırım (alıcıya ödeme yaptığı ücret iade edileceği için satış bedelinin satıcıya ödenmemesi ve Satıcıya ait Kullanıcı hesabının kalıcı olarak devre dışı bırakılması) uygulanacaktır.

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda bilet yanlış kabul edilir: 

 • Bilet üzerindeki etkinlik yer ve/veya zamanının, platformda belirtilenden farklı olması
 • Bilet türünün veya sınıfının ilanda belirtilen bilet türü ve sınıfından farklı olması;
 • Koltuğun yayınlanandan farklı bir sıra düzeninde yer alması; 
 • Koltuğun yayınlanandan farklı bir bölümde yer alması (yukarıdaki şıkka benzer); 
 • Sahneye olan uzaklığı fark etmeksizin koltuğun yayınlanandan daha yüksek bir bölgede olması; 
 • Rezerve Bilet'in Genel Bilet'le değiştirilmesi veya tam tersinin yapılması; 
 • İzleyicinin alana olan görüş açısını değiştirecek koltuklar; 
 • (Tek bir ilanda) yan yana olarak yayınlanan fakat ayrı yerlere ait biletlerin gönderilmesi; 
 • "Birlikte" diyerek satılan fakat gerçekte yan yana olmayan biletler; 
 • Biletin kısıtlamaları söz konusu ise bunun ilanda açıkça belirtilmemesi. 
 • Satışın yapıldığı sayfada belirtilen kategoriden farklı bir kategoride yer alan biletler; 

Yukarıda belirtilen durumlar uygulanırken Platform'da yer alan kategori ve bölümler baz alınır. Bu nedenle, ilanlar ve ilanı yapılan biletler, ait oldukları gösterimin, Platform'da EXBİLET tarafından sunulan bölüm ve kategorilerine göre uygun olarak yayınlanmalıdır. Kategori olmadığı takdirde, Gösteri'nin yayıncısı tarafından belirlenen koltuk dizini esas alınacaktır. 

2.10.3.İptal edilen sipariş cezası: 

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda EXBİLET siparişi başarısız kabul eder: 

 • Eğer transfer yapılması gerekiyorsa, transferi yapılmayan biletler (Örn. Passolig biletleri) 
 • Alıcının almayı kabul etmediği, ilanda belirtilenle aynı olmayan biletler 

Satıcının bilet transferini yapmadığı veya gönderdiği yanlış bileti alıcının kabul etmemesi ve EXBİLET'nin alıcıya para iadesi yapmak veya başka bir satıcıya yönlendirmek zorunda kalması durumunda satıcı, söz konusu satışın ödemesini alamaz.

Satıcı bu belgede belirtilen koşullar dâhilinde satış gerçekleştikten sonra satıştan vazgeçemez. Bu yüzden ortaya çıkan veya Satıcının yanlış gönderdiği bileti Alıcının kabul etmediği durumlarda, Satıcı biletin kendisine geri iade edilmesini talep edemez ve etkinlik alanına girişte oluşabilecek, biletin giriş için onaylanmaması gibi durumlarda Alıcı ve/veya EXBİLET’i sorumlu tutamaz. Satıcı her zaman ilana konu olan bilet hakkında doğru bilgileri, ilan sayfasında doğru bir şekilde belirtmekle yükümlüdür. Alıcı ise kendisine yanlış gönderilen bileti EXBİLET müşteri hizmetlerine bildirdikten sonra imha etmekle ve kendisi veya bir başkası tarafından kullanımına kesinlikle aracı olmamakla yükümlüdür. 

2.11.Biletlerin Satıcı tarafından gönderimi. 

Satıcı belirttiği etkinliğe ait olan bilete ait, organizatör firmadan aldığı orijinal pdf dosyasını sisteme yüklemekle yükümlüdür. Satıcı; dosya formatı ve içeriği bozulmuş veya yıpranmış, geçerli olmayan veya satıcının kendi oluşturduğu bir PDF dosyasını (veya başka bir formatı) Platform’a yükleyemez. Biletleri taratarak yahut fotokopisini çekerek yeniden oluşturamaz veya kopyalayamaz. Eğer bu koşullara uygun olmayan bir bilet Alıcı tarafına ulaştırılırsa satış iptal edilir ve Satıcıya "iptal edilen siparişler" için belirlenen yaptırım (alıcıya ödeme yaptığı ücret iade edileceği için satış bedelinin satıcıya ödenmemesi ve Satıcıya ait Kullanıcı hesabının kalıcı olarak devre dışı bırakılması) uygulanır.

2.14.İşlem ücretinin satıcıya ödenmesi.

İşlem başarıyla gerçekleştirildiği takdirde EXBİLET Satıcıya ilanı yayınlarken belirttiği banka hesap IBAN numarası aracılığıyla ödeme yapacaktır. 

Satıcıya, bu belgenin 2.7. kısmında açıklanan şekilde kendisinin belirlediği fiyat içinden yine 2.8 kısmında açıklanan komisyon bedeli düşülüp ödeme yapılacaktır.

2.15.Satıcıya yapılacak ödemenin tarih ve şartları. 

Sona eren etkinliklerin hesapları etkinliklerin bitiş tarihinden 24 saat sonra yapılmaktadır. Bu etkinlikler için satılan biletlerin, EXBİLET tarafından ödeme talimatı, hesaplama yapıldıktan 24 saat sonra verilecektir. Bu sayede; Satıcının ödemeyi teslim alma süresi, verilen talimat tatil günlerine denk gelmediği ve normal şartların geçerli olduğu durumlarda, etkinlik tamamlandıktan 48 saat sonra olmasına rağmen, önceden seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilmektedir. 

2.16.EXBİLET'deki hesabını kapatma. 

EXBİLET kendi platformu üzerinde kabul ve ihraç etme haklarına sahiptir. Burada belirtilen şartlara uymayan her satıcı bu platformdan çıkartılabilecektir. EXBİLET, hesabı kapatıldığında Satıcının satışlarını iptal etme hakkına sahiptir. Hesap kapatma işlemi tamamlandığında 2.10. kısımda açıklanan durumlara ait yaptırımlar söz konusu ise, EXBİLET gereken yaptırımları uyguladıktan sonra Satıcıya tüm alacaklarını 2.15 kısmında belirtilen şartlarda teslim edecektir. 

3.Bilet satın alma. 

3.1.Teklifin kabul edilmesi. 

Satışa sunulan bir kuponu/bileti satın almak isteyen bir alıcı burada belirtilen tüm Kullanım Koşulları'nı kabul etmek zorundadır. 

Alıcının ilgilendiği teklifin şartlarını kabul etmesi, satıcının belirlediği fiyatı (fiyatı her satıcı kendi belirlediği için farklılık gösterebilir), EXBİLET'in bu belgenin 3.3. kısmında açıklanan aracılık hizmeti bedelini ve ödeme şekline ait ücretleri kabul etmesi anlamına gelir. 

Gerçekleştirilen satışlar iptal edilemez. EXBİLET'in satıştan sonra gösterilerin gidişatında meydana gelebilecek yer, tarih değişiklikleri, gösterinin gerçekleştirileceği yerin durumu veya gösterinin iptal olması gibi durumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. EXBİLET gösterilerde meydana gelebilecek değişikliklerden alıcıları haberdar etmeye çalışacaktır. Hiçbir şekilde Alıcılar'a yaptıkları ödemenin iadesi yapılmayacaktır. 

Teklifin kabul edilmesiyle birlikte alıcı için EXBİLET'nin aracılık hizmeti süreci başlamış olur. Teklifin kabul edilmesiyle alıcı, EXBİLET'i, satın alma işleminin yapıldığı anda geçerli olan EXBİLET'in aracılık hizmetine uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV)’nin de dâhil olduğu komisyon bedeli ve ödeme şekline ait ücretlerden oluşan, işlem toplam ücretini satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekli aracılığıyla tahsil etmesi için yetkili kılmaktadır.

3.2.Satışın Onaylanması ve Teslimi. 

Herhangi bir satışın onaylanması veya beklemeye alınması durumunda EXBİLET Alıcının belirttiği elektronik posta adresine biletin de içinde bulunduğu ve yapılan işlemin detaylarını içeren bir onay mesajı yollayacaktır. 

Bu mesaj Satıcı ile Alıcı arasında yapılan işlemin bir kanıtı olacaktır. Alıcı gösteriye katılamaması durumunda Platform’u kullanarak aldığı bileti/kuponu platform üzerinde yeniden satışa sunabilir. Bunu sadece Kullanıcı hesabında belirtilen “Biletlerim” kısmındaki “Yeniden Sat” butonu ile yapabilecek ve platforma bu bilet ile ilgili yeniden bir bilet pdf yüklemesi yapamayacaktır.

3.3.Kuponların/Biletlerin Alıcı için fiyatı. 

Biletlerin satış bedeline aşağıdaki öğeler dahildir: 

 • Satıcı tarafından belirlenen teklif bedeli, 
 • Aracılık Hizmeti bedeli (bu belgenin 3.4. maddesi),

Satıcı tarafından belirlenen sabit teklif bedeli, işbu belgedeki Kullanım Koşulları'na uygun olarak herhangi bir gösteri için Satıcının oluşturduğu bir teklifin Platform'nda görüntülenen fiyatıdır. 

Hizmet bedeli, Alıcının Platform'u kullanmasından kaynaklanan EXBİLET'in tahsil ettiği bedeldir. Bu fiyatın belirlenme şekli aşağıdaki paragrafta açıklanmaktadır. 

 

 

3.4.Bilet satın almaya uygulanan Aracılık Hizmeti bedeli. 

Alıcının bilet satın almak amacıyla Platform'u kullanmasıyla EXBİLET alıcının bu platformda gerçekleştirdiği tüm işlemler için aracılık hizmeti bedeli alma hakkı oluşur. EXBİLET'in verdiği Hizmet'in bedeli aşağıdaki şekilde belirlenir: 

 • Satıcının belirlediği bilet fiyatı üzerinden %8 komisyon bedeli alınacaktır. Bu belirtilen komisyon yüzde oranı içerisinde EXBİLET tarafından verilen aracılık hizmeti harçları ve bu harçlara ait olan ve işlemin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan Katma Değer Vergisi (KDV) bulunmaktadır.
 • Ödeme şekline bağlı olarak belirtilen ödeme aracılık ücretleri alınacaktır. Bu ödeme ücretleri içerisinde işlemin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan Katma Değer Vergisi (KDV) bulunmaktadır. Ödeme ücretleri, Platform'da işlem yapan bir alıcının seçtiği ödeme şekline bağlı olarak Ödeme sistemi tarafından belirlenen bedeldir.
 • Bu bedeller haricinde her hangi bir bedel, tutar, ücret veya vergi bulunmamaktadır.
 • Hizmet'in bedeli burada belirtilen fiyatların toplamıdır.

 

Biletlerin teslim edilmesi Alıcının verdiği bilgilerin doğruluğuna(bknz. işbu belgenin 1.3. kısmı) bağlıdır. Elektronik bilet satın aldığında bu biletler alıcıya elektronik posta aracılığıyla gönderilir. Bu biletler somut materyal bazlı olmayıp internet dosyası (PDF) olarak gönderilecektir. Bu durumda alıcının vazgeçme hakkı bulunmamaktadır.

4.EXBİLET'in sunduğu garantiler. 

EXBİLET Hizmet kullanıcılarına tüm işlemlerinde gizlilik ve güvenlik garantisi, verilen bilgilerin mahremiyeti ve 2048 bitlik Secure Sacket Layer (SSL) ile şifreleme sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemlerin ödemesi tamamen güvenli ve güvenilir finansal kuruluşların terminalleri kullanılarak yapılır. Aynı şekilde Hizmet'in kullanımı için Verisign'ın sağladığı dijital sertifika garantisi uygulanmaktadır. 

4.1.Satıcılar için garanti. 

 • EXBİLET başarıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin bedellerini Satıcı adına işbu Kullanım Şartları'nı uygulayarak tahsil etmeyi garanti eder. 
 • EXBİLET kuponların/biletlerin teslim işlemini yürütmeyi, bu işlem Alıcı veya Satıcının kendine özel sorumluluk veya isteğine bağlı olmadığı sürece, garanti eder. 
 • EXBİLET, Satıcıya, kendisine EXBİLET tarafından biletinin satışının onaylanma veya bekleme sürecinde olduğunu elektronik posta aracılığıyla bildirdiği ana kadar, yayınladığı biletlerin fiyatlarını değiştirme veya bileti geri çekme hakkını garanti eder.

4.2.Alıcılar için garanti. 

 • EXBİLET, geçerli biletlerin alıcının gösteriye zamanında katılmasını sağlayacak şekilde kendisine teslim edilmesini sağlamak, güvenilir, güvenli ve şeffaf bir hizmet sağlamak için mümkün olan tüm servisleri Alıcının hizmetine sunacaktır. 
 • 2.10. kısmında belirtilen koşullar söz konusu olduğunda EXBİLET, Alıcıya satın alma sırasında kullandığı ödeme şekli aracılığıyla daha önce ödediği ücreti iade edecektir. 
 • Gösterinin iptal edilmesi durumunda EXBİLET yapılan satışın parasını iade etmeyi garanti eder. Bir gösterinin iptal olmuş sayılması için gösterinin organizatörleri tarafından resmi açıklama yapılması, aynı gösteri için yeni bir tarih vermemesi ve organizatörün biletlerin parasını iade etmesi gereklidir. 
 • EXBİLET gösteride meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten, herhangi bir sanatçı ve gösteriyi düzenleyenlerin davranışlarından veya hatalarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

5.Vazgeçme

İşbu Koşullar'a konu olan Hizmet, Kullanıcı ve Tüketicilerin Savunması ve uzaktan sözleşmeyi düzenleyen diğer Bütünleyici Yasalar tarafından düzenlenmektedir. Bu yasalar bahsi geçen konulardaki Türk Ticaret Kanunu yönetmeliğine aittir. Vazgeçme durumu olduğunda Kullanıcı, işbu Koşullar'ın 7. maddesinde belirtilen elektronik posta adresine konu kısmına "vazgeçme" yazarak ve epostanın gövde kısmına Kullanıcı'nın tam bilgileri ekleyerek yollamakla yükümlüdür.

Kullanıcı vazgeçme mailini yolladığında, konu olan vazgeçmenin yapılan ve ya gerçekleşen satışa veya alıma ait olmadığının, üyelik haklarından vazgeçerek Platform’a üyeliğinin kalıcı olarak devre dışı bırakılması anlamına geldiğinin farkında olmalıdır. 

Çünkü geçerli yasalara uygun olarak aşağıdaki durumlarda vazgeçme hakkı uygulanmamaktadır:

 • Alıcıya ulaştırılan biletin Elektronik Biletler olması (dijital içerik olmasından dolayı)
 • Eğer transfer gerekliyse, bilet transfer işleminin gerçekleştirilmiş olması
 • Etkinliğin gerçekleşmiş olması
 • Hizmet'in bütün aşamalarının doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmiş olması

6.Promosyonlu teklifler. 

EXBİLET sunduğu hizmetler üzerinden promosyon veya indirim yapabilir. Bu promosyon veya indirimlerin şartları ve kapsamı Platform'da yayınlanmak zorundadır ve bunların düzenlenmesi açıkça belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

7.Bildirimler-Haberler. 

Daha iyi ve güvenli bir haberleşme sağlamak için EXBİLET ile kullanıcılar (Alıcı veya Satıcı) arasında yapılan tüm iletişimler yazılı olarak elektronik posta aracılığıyla gerçekleştirilecek, bu postalar Kullanıcılar için EXBİLET'nin sunduğu hizmetlerin veya yürütmelerin bir kanıtı olacaktır. Elektronik posta haricinde kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak için online chat servisi de kullanılacaktır. 

Bununla birlikte, bazı özel durumlarda, daha çabuk iletişim kurulabilmesi için EXBİLET Kullanıcı ile öncelikle kayıt formunda belirttiği numaradan telefonla iletişime geçecek ve bu bildirimi elektronik posta ile de gönderecektir. 

Herhalükarda Satıcının yayınladığı teklifler ve Alıcının kabul ettiği teklifler hakkında onaylama postası EXBİLET tarafından daima kendilerine önceden verdikleri geçerli elektronik posta adreslerine yollanacaktır. 

Kullanıcıların EXBİLET'e gönderdiği tüm bildirimler destek@exbilet.com adresine gönderildiği sürece geçerli sayılacaktır. 

EXBİLET tarafından Kullanıcı'ya gönderilen bildirimler ve haberler aşağıdaki şekilde gerçekleştirildiği sürece geçerli sayılacaktır: 

 • Kullanıcı'nın kayıt formunda belirttiği adrese elektronik posta yollamak; 
 • Kullanıcı'nın kayıt formunda belirttiği numaradan kendisini telefonla arayarak veya kısa mesaj (SMS) ile bildirmek; 
 • EXBİLET'in kullanıcılarına Hizmet esnasında Platform aracılığıyla yolladığı mesajlar. 
 • Böylelikle, EXBİLET'nin yukarıdaki belirtilen yollarla Kullanıcı'nın kendine sağladığı iletişim adreslerine yolladığı tüm bildirim ve haberler doğru olarak gerçekleştirilmiş ve geçerli sayılacaktır. Kullanıcı'nın EXBİLET'e verdiği iletişim bilgileri doğru ve kesin kabul edilir, bu bilgilerde meydana gelecek her türlü değişiklikten EXBİLET'i haberdar etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. 

8.Platform ve hizmetleri doğru kullanma zorunluluğu. 

Kullanıcı, Platform'u ve burada sunulan hizmetleri kullanırken burada açıklanan Kullanım Koşulları'na, Kanunlara ve kendisine bildirilen diğer tüm bildirimlere, uyarılara, kullanım şekillerine, bunların dışında genel ahlak kurallarına uymak, bunları toplum düzenini bozmayacak şekilde kullanmakla mükelleftir. 

Kullanıcı, Hizmet'i üçüncü şahısların hak ve menfaatlerine zarar verecek şekilde kullanamaz; bununla birlikte EXBİLET'e, diğer Kullanıcılara veya herhangi bir internet kullanıcısına (hardware, software) ait bilgisayarların, bu bilgisayarlarda kayıtlı belge, arşiv ve her türlü dökümanın ve Hizmet'in, normal çalışmasını engelleyecek, bunlara zarar verecek, aşırı yüklenmeye neden olacak, bozacak (hacking) şekilde bir kullanımdan kaçınmak zorundadır. 

9.İçeriklerin doğru kullanılması zorunluluğu. 

Yukarıda belirtilenlere uygun olarak, Kullanıcı Platform'unda kullanıcıların hizmetine sunulan içerikleri, burada açıklanan Kullanım Koşulları'na, Kanunlara ve kendisine bildirilen diğer tüm bildirimlere, uyarılara, kullanım şekillerine, bunların dışında genel ahlak kurallarına uyarak, bunları toplum düzenini bozmayacak şekilde kullanma hakkına sahiptir. Bu içerikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır, fakat bu sıralama bir sınır teşkil etmemektedir: yazılı belgeler, resimler, grafikler, simgeler, teknoloji, software, linkler, diğer sesli ve görüntülü içerikler, grafik dizaynı ve kaynak kodu (ileride "İçerikler" olarak anılacaktır). Özel olarak aşağıdaki davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür: 

 • Hak sahibinin izni olmadan veya yasal olarak mümkün olmaksızın İçerikler'i değiştirmek, modifiye etmek, kopyalamak, herhangi bir şekilde kullanıma açmak, yaymak; 
 • EXBİLET'e veya hamillerine ait telif hakkı veya diğer tanımlayıcı bilgilerin, dijital ortamdan veya tanımlanmaları için bulundukları her türlü teknik araçtan silmek, bunları değiştirmek, yeniden düzenlemek. 

Kullanıcı, duruma göre kendisine sunulmuş veya İçerikler'in bulunduğu web sayfalarında belirtilmiş, veya İnternette genel olarak kullanılan ve İçerikler'e, Platform'a ve/veya Hizmet'e zarar verme riski oluşturmayan şekil ve prosedürler haricinde İçerikler'i ele geçirmekten hatta onları ele geçirmeye kalkışmaktan dahi kaçınmakla yükümlüdür. 

10.Platform'un web sayfalarına ve sunduğu hizmetlere giriş izni verecek linkler (bağlantılar) oluşturmak. 

Kendi web sayfalarıyla Platform arasında bağlantı (link) (ileride "Bağlantı" olarak anılacaktır) oluşturmak isteyen Kullanıcı veya diğer kişiler, aşağıdaki şartlara uymak zorundadırlar: 

 • Bağlantı, Platform'un yalnızca giriş sayfasına erişim sağlayacaktır, fakat hiçbir şekilde bunları kopyalayamaz; 
 • Platform'un sayfaları üzerinde frame oluşturulmayacaktır; 
 • EXBİLET, yöneticileri, çalışanları, Platform'un sunduğu Hizmetler ve web sayfaları hakkında, yalan, yanlış bilgiler, açıklamalar yapılmayacaktır; 
 • Bağlantının kendisinde bulunanlar hariç olmak üzere EXBİLET ile Bağlantı oluşturan web sayfası, EXBİLET'e ait hiçbir marka, ticari isim, şirketi temsil eden işaret, unvan, logo, slogan veya bu şirkete ait belirleyici hiçbir simgeyi kullanamaz. 
 • Bağlantı kurulan web sayfasında genel ahlaka, toplum tarafından benimsenmiş kurallara aykırı ve toplum düzenini bozacak, üçüncü şahısların haklarına zarar verecek, yasalara aykırı hiçbir gönderi, bildiri bulunamaz. 
 • Bağlantıyı oluşturan web sayfasının EXBİLET ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi bu sayfadaki içerik veya hizmetlerin EXBİLET ile hiçbir bağlantısı yoktur. 

11.Fikri ve endüstriyel mülkiyet. Lisanssız. 

Platform'nda yer alan tüm markalar, ticari isimler ya da ayırt edici simgeler EXBİLET veya üçüncü şahıslara ait olup, Kullanıcılar'ın Platform'a ve/veya Hizmet'e giriş yapmaları veya bunları kullanmaları, Onları bahsi geçen markalar, ticari isimler ve/veya ayırt edici simgeler üzerinde herhangi bir hak sahibi yapmaz. 

İçerikler EXBİLET veya üçüncü şahıslara ait fikri mülkiyettir, Kullanıcılar Hizmet ve Platform'un doğru kullanımı için gerekli olanlar dışında, burada belirlenen Kullanım Koşulları'ndan dolayı, bahsi geçen içeriklere dair var olan ya da olabilecek hiçbir fikri mülkiyeti işletme hakkına sahip değillerdir. 

12.Garanti ve sorumluluğun reddi. 

12.1.Platform ve Hizmetler'in işleyişinden kaynaklanan garanti ve sorumluluk reddi. 

Kullanılabilirlik, yanılabilirlik ve devamlılık. 

EXBİLET Platform ve Hizmetler'in işleyişinin devamlılık ve kullanılabilirliğini garanti etmez. Mümkün olduğu müddetçe EXBİLET Platform ve Hizmet'in işleyişinde meydana gelebilecek aksaklıkları kullanıcılara bildirecektir. EXBİLET yanılmazlık garantisi vermediği gibi, Kullanıcıların Platform’u ve Hizmetler'i doğru bir şekilde kullanabileceklerini, Platform'u oluşturan ve hizmet verilen farklı internet sayfalarına giriş yapabileceklerini de garanti etmemektedir. 

EXBİLET, kanunların el verdiği sınırlar dâhilinde, internet sayfası ve hizmetlerin aksamasından kaynaklanabilecek hiçbir zarar veya aksamadan sorumlu olmadığı gibi, Kullanıcıların web sayfası ve hizmetlere, web sayfası ve hizmetlerin yanılabilirliğine atfettiği hak ihlalinden ve Platform'un farklı internet sayfalarına veya hizmet verilen diğer internet sayfalarına giriş sorunu yaşamalarından da sorumlu tutulamaz. 

12.2.İçeriklerden kaynaklı garanti ve sorumluluğun reddi. 

Kalite.

EXBİLET bilgisayar sisteminde kayıtlı elektronik dosya veya belgelerde veya İçeriklerde, bilgisayar sisteminde (software ve hardware) değişiklik meydana getirebilecek virüs veya başka elementlerin olmadığını garanti ve kontrol etmez. 

EXBİLET içeriklerde bulunan herhangi bir virüs veya başka öğelerden dolayı Kullanıcıların bilgisayar sistemlerinde, elektronik dokümanlarında veya dosyalarında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. 

Doğruluk, kesinlik, kapsamlılık ve aktüalite. 

EXBİLET İçeriklerin doğruluğunu, kesinliğini, kapsamlılığını veya aktüalitesini garanti etmez. EXBİLET, İçeriklerin doğru, kesin, kapsamlı ve/veya aktüel olmamasından kaynaklanabilecek hiçbir sorun veya aksamadan sorumlu değildir. 

12.3.Kullanıcıların Platform'u, İçerik ve Hizmetleri kullanmasından kaynaklı her türlü sorumluluk ve garantinin reddi. 

EXBİLET Kullanıcıların İnternet Sayfası, Hizmetler ve İçerikleri kullanım şekillerini kontrol etmemektedir ve böyle bir zorunluluğu yoktur. Özellikle, EXBİLET Kullanıcıların Platform'u, Hizmet ve İçerikleri işbu Kullanım Koşulları'na uyarak veya dikkatli ve tedbirli bir şekilde kullanacaklarını garanti etmez. 

EXBİLET Kullanıcıların kimliklerini ve diğer Kullanıcılara bildirdiği kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu, kapsamını kesinliğini, geçerliliğini, kapsamını kontrol etmez, etme zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

EXBİLET, içerik ve hizmetlerin kullanıcılar tarafından kullanımından veya kullanıcıların diğer kullanıcılara verdiği bilgilerin eksik, yanlış, geçersiz olmasından kaynaklanan hiçbir zarar veya olumsuzluktan sorumlu olmadığı gibi; aynı şekilde ve özellikle herhangi bir kullanıcının Platform'da gerçekleştirdiği herhangi bir iletişim sırasında bir başka üçüncü şahsın kimliğini kullanmasından kaynaklanabilecek hiçbir zarar veya olumsuzluktan da sorumlu değildir. 

13.Kişisel bilgilerin korunması. Çerezlerin kullanımı. 

Bazı Hizmetler'den faydalanabilmek için Kullanıcılar'ın EXBİLET'e önceden birtakım kişisel bilgiler (ileride "Kişisel Bilgiler" olarak anılacaktır) vermeleri gerekmektedir. EXBİLET Kişisel Bilgileri, Kişisel Bilgileri Koruma Politikası'nda belirlenen yollara uygun olarak gerektiğinde otomatik olarak kullanacaktır. Bu Kişisel Bilgileri Koruma Politikası Gizlilik Politikası adresinden görülebilir. 

EXBİLET yasalarca gerekli olan kişisel bilgileri koruma önlemlerini almıştır, bunlara ek olarak başka koruma yöntemleri de uygulamaktadır; fakat Kullanıcılar'ın internet üzerinde alınan koruma yöntemleri aşılamaz olmadığını bilmeleri gerekir. 

EXBİLET Kullanıcı Platform'unun site ve web sayfalarını kullandığı zaman kendine ait veya üçüncü şahısların çerezlerini kullanma hakkına sahiptir. Platform'un site ve web sayfalarında kullanılacak çerezler, yalnızca belirli bir bilgisayarın tarayıcısıyla (Anonim kullanıcı) bağlantılıdır ve Kullanıcı'nın ad ve soyadı bu yoldan öğrenilemez. Çerezlerin kullanımı, Kullanıcı bir kez giriş yaptıktan sonra kendisi için ayrılmış Hizmet'lere ve alanlara her giriş yaptığında kayıt olması gerekmemesi için EXBİLET'in kayıtlı Kullanıcı'nın tarayıcısını tanımlamasını sağlar. Kullanılan çerezler diğer sağlayıcılar tarafından oluşturulmuş çerez arşivlerini okuyamaz. Kullanıcı, çerezlerin hard diskine yüklenmesini engellemek ve çerez kullanımı için bilgisayarının ekranında bilgi verilmesini sağlamak için tarayıcısını yapılandırabilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızın talimatlarını ve kılavuzunu okuyunuz. 

Platform'un site ve web sayfalarında kullanılan çerezler EXBİLET tarafından sunulabilir, bu durumda çerezler bu site ve web sayfalarının yürüttüğü farklı tarayıcılar veya EXBİLET'e hizmet veren başka üçüncü şahıslar tarafından EXBİLET adına sunulmaktadır (Örneğin belirli İçerikleri ve reklamları oluşturmak ve Kullanıcı'nın belirli İçerikleri ve reklamları belirli zaman, yer ve sayıda görüntüleyebilmesini sağlamak için kullanılan çerezler). Kullanılan Çerezler hakkında daha fazla bilgiye Çerezler Politikası adresinden ulaşılabilir. 

14.Hizmetlerin durdurulması veya kaldırılması. 

EXBİLET işbu Kullanım Koşulları'na uymayan Kullanıcılara verilen hizmetleri, önceden haber verme zorunluluğu olmaksızın ve istediği zaman durdurabilir veya kaldırabilir. 

15.Müddet ve sonlandırma. 

Platform ve diğer Servisler'in kullanımının süresi başta sınırsızdır. Buna rağmen, EXBİLET gerekli gördüğünde Platform ve/veya herhangi bir Hizmet'in kullanımını durdurma veya bitirme yetkisine sahiptir. Mümkün olduğu müddetçe, EXBİLET Kullanıcılar'a Platform ve/veya diğer Hizmetler'in kullanımının durdurulduğu veya kaldırıldığını mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. 

16.İlgili mevzuat ve yargı. 

Bu web sitesinde sunulan hizmetler ve işbu Kullanım Koşulları, tamamen ortak Türk Kanunları ve gerektiğinde Ticaret Kanunu tarafından düzenlenir. Kanun gereği başka bir yargı uygulanması zorunlu olduğunda, taraflar işbu Kullanım Koşulları'nın uygulanması ve yorumlaması ile ilgili şikâyetlerini İstanbul Mahkemeleri aracılığıyla çözümleyeceklerdir. Buna rağmen, taraflar her türlü anlaşmazlığı mümkün olduğunca dostça yollardan halletmeye çalışacaklardır. 

Arama Sonuçları